K-EKONOMI

Diletakkan di bawah Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif KPerak Implementation and Coordination Corporation (KPerak Inc), Bahagian K-Ekonomi adalah bertanggungjawab untuk memudahkan pelabur, usahawan, teknologi, industri, perniagaan dan pihak berkepentingan agar berjaya mengembangkan perniagaan mereka dalam MSC Cybercentre @ Meru Raya. Bahagian ini akan membantu dalam mendapatkan pembiayaan modal, dana pra-awal dan geran lain yang diberikan oleh kerajaan.

Misi dan Visi

Apabila Perak bertukar menjadi K-Negeri pada tahun 2015, sistem ekonomi negeri ini dijangka akan menjadi:

  • asas inovasi dan penciptaan atau pengkomersialan idea
  • mengimbangi ketidakseimbangan yang serius dalam perdagangan melalui barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi
  • peningkatan sektor pertanian, pembuatan, perlombongan dan perkhidmatan
  • penggunaan teknologi baru dan melahirkan kemahiran tenaga kerja baru
  • pembangunan industri baru seperti bioteknologi, ICT dan pengurusan alam sekitar
  • memperluaskan peluang eksport dalam industri perkhidmatan
  • menyokong penyediaan telekomunikasi canggih, pengangkutan dan infrastruktur utama
  • menggalakkan kecekapan tenaga, taraf hidup yang lebih tinggi dan peluang pekerjaan

 

Insentif yang disediakan oleh KPerak

Selain 10 Rang Undang-Undang Jaminan yang disediakan oleh MSC Malaysia untuk semua syarikat-syarikat berstatus MSC, KPerak menawarkan Insentif KPerak Fizikal, Insentif KPerak Tanah, KPerak Modal Insan bagi mana-mana syarikat-syarikat ICT yang melabur di Perak.

Sementara itu, MSC Malaysia Cybercentre @ Meru Raya juga menawarkan MSC @ Perak Insentif Penempatan Semula, MSC @ Insentif Perak Akses Pasaran dan MSC @ Perak Insentif Kewangan bagi syarikat berstatus MSC yang terletak di dalam MSC Malaysia Cybercentre @ Meru Raya, Perak. Kerajaan negeri menawarkan empat jenis insentif kepada usahawan teknologi dan pelabur untuk menyokong pembangunan ICT di negeri ini. Berikut adalah:

a) Insentif Kewangan yang merangkumi bantuan kewangan dalam bentuk dana pelaburan bersama oleh Kerajaan Negeri dan modal teroka bagi perkhidmatan nilai tambah.

b) Insentif Teknologi termasuk perlawanan Teknologi secara Online untuk usahawan IT.

c) Bantuan Perniagaan & Insentif Pemasaran adalah di mana Negeri akan membantu untuk memudahkan kerjasama rangkaian dengan IKS tempatan, menyediakan sokongan pemasaran dan melalui seminar dan pemadanan perniagaan.

d) Insentif Tanah adalah di mana tanah yang mampu dimiliki akan disediakan pada harga yang menarik bagi para pelabur terutamanya bagi mereka dalam bidang yang dipromosikan multimedia kreatif, perkhidmatan perkongsian sumber maklumat dan pendidikan.