Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak (JKM Perak)

Maklumat Agensi/Institusi

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak memberi perkhidmatan berkualiti dengan mesra dan berintegriti berlandaskan teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasi bagi kumpulan sasar seperti berikut:-
Kanak-kanak
Orang Kurang Upaya
Warga Tua
Keluarga
Orang Papa
Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)
Mangsa Bencana

Maklumat Tambahan